Kezdőoldal


Köszöntjük a Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ Online időpontfoglaló rendszerének kezdőoldalán

 

Tisztelt Munkavállaló!

Az on-line időpontkéréshez a TAJ szám használata szükséges.
Bejelentkezés előtt szíveskedjék elolvasni az alábbi tájékoztatót!

A rendszer első használatához kérjük használja a  regisztráció menüpontot!

A rendszerben történő regisztráció után a megadott e-mail címre kiküldjük felhasználó nevét és jelszavát, időpont foglalás esetén e-mailben értesítést kap a kiválasztott foglalásról.

Az alkalmassági vizsgálatokhoz kérjük az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal:
1. a munkahely által pontosan kitöltött és aláírt beutaló
2. kezelt, gondozott betegségeiről szóló orvosi dokumentumok
3. ha szemüvege(ke)t használ, a vizsgálatra hozza magával
4. munkaképesség- csökkent munkavállaló esetén az erről szóló dokumentációt (OORSZI, NRSZH lelet, zárójelentés, ambuláns lap)

1. Előzetes vizsgálatnál kérjük hozza magával:

 • a munkahely által pontosan kitöltött és aláírt beutalót
 • rákkeltő anyaggal dolgozóknál: három hónapnál nem régebbi laborvizsgálat
 • Személyi higiénés vizsgálatra kötelezett munkavállalóknál ( Eü. kiskönyvesek ):

     - valamennyi élelmezéssel, étkeztetéssel, ivóvízkezeléssel, gyógyszereléssel kapcsolatos munkakörben: egy éven belüli mellkas röntgen leletet

     - valamennyi 6 éven aluli gyerekek ellátásával kapcsolatos valamennyi munkakörben: egy éven belüli mellkas röntgen, széklet bakterológiai, Lues szerológiai leletet

 • szociális ellátási terület egyes munkaköreinél Hepatitis-B elleni oltottságot igazoló dokumentációt (oltási könyv vagy TITER lelet)
 • kezelt gondozott betegség esetén háziorvosi igazolás, valamint a betegség(ekk)el kapcsolatos dokumentációt
 • munkaképesség- csökkent munkavállaló esetén az erről szóló dokumentáció (OORSZI lelet, zárójelentés, ambuláns lap )

2. Időszakos vizsgálatnál:

 • a munkahely által pontosan kitöltött és aláírt beutaló
 • rákkeltő anyagokkal exponált dolgozóknál 3 hónapnál nem régebbi laborvizsgálati lelet
 • amennyiben az előző vizsgálathoz képest egészségügyi állapotában változás történt (műtét, baleset, frissen diagnosztizált gondozandó betegség) az arról szóló dokumentumokat kérjük hozza magával
 • Eü.- kiskönyves munkavállalóknál évente szükséges mellkas- röntgen vizsgálat.

3. Soron kívüli vizsgálatnál (GYES, GYED lejárta után munkavégzésre jelentkezők, 30 napot meghaladó táppénzes állomány után):

 • a munkahely által pontosan kitöltött és aláírt beutaló
 • ha egészségi állapotában változás történt, illetve krónikus betegség esetén az arról szóló dokumentáció (Zárójelentés, ambuláns lap, OORSZI, NRSZH lelet)
 • háziorvosi igazolás a kezelt, vagy gondozott betegségekről

4. Záróvizsgálat

 • a munkahely által pontosan kitöltött és aláírt beutaló
 • amennyiben egészségi állapotában változás történt, illetve krónikus betegség esetén az arról szóló dokumentáció (zárójelentés, ambuláns lap, OORSZI, NRSZH lelet)

5. A kötelező vizsgálatokhoz szükséges beutalók kiadása az alábbiak szerint történik:

Kérjük az illetékes kollégát, hogy minden hónap elején összesítve adják le e-mailben az aktuális hónapra vonatkozó beutaló igényüket.

A beutalók kiállításához az érintett dolgozók alábbi adatai szükségesek: NÉV, MUNKAHELY, MUNKAKÖR, TAJ SZÁM, SZÜLETÉSI DÁTUM, LAKCÍM

A fenti adatokat következő e-mail címre kérjük elküldeni: fmk@pte.hu

További szíves tájékoztatással állunk rendelkezésükre az alábbi telefonszámon: 72/507-523

PTE KK Foglalkozás- egészségügyi és Munkahigiénés Központ címe: Pécs, Nyár u. 8.

Rendelési idők: Hétfő 13-16.-ig, Kedd 8-12.-ig, Péntek: 8- 13 óráig.

Amennyiben igény mutatkozik rá, további rendelési időket nyitunk meg, melyről információkat az online időpontfoglaló- rendszerben találhatnak.

 

 

 

 
Cím tolvajoknak